Klubbens nye dykkerbåd

Så er klubbens nye dykkerbåd ankommet. 
Det har været en proces, der har strakt sig i over et år, og der er lagt utroligt meget arbejde i projektet fra rigtigt mange mennesker. I lørdags kunne vi alle sammen høste frugten af dette arbejde, og bevidne at tre af projektets bærende kræfter døbte vores nye båd ”Viking”.

Navnet har tråde tilbage til bådens barndom, og symboliserer samtidig godt sømandskab, sødygtighed samt tilhørsforholdet til de ’kolde’ vande, hvor vi hører hjemme.
Nye tider
Det er ingen overdrivelse at sige, at det er en drøm, der er gået i opfyldelse for klubben, takket være støtte fra Nordeafondens Kystpulje og Fru Eva Esther Løhr født Fryds legat.
Vi er gået fra at være en dykker klub ved vandet, til også at være en dykkerklub på vandet. Et lille ord, der vil gøre en kæmpe forskel for vores fremtidige dykning.
Efter dåben blev båden straks søsat, og indviet med et hold glade dykkere og et dyk på Noah’s Ark.

Planen fremover
I den nærmeste fremtid vil bestyrelsen i samarbejde med bådudvalget have en opgave i at gøre båden helt færdig, så den kan håndteres og bruges optimalt af alle. Det betyder, at vi skal have rigget den til, så den passer til vores brug og ønsker, både hvad selve dykningen, håndteringen og sikkerheden angår.
Det er planen, at vi vil strikke et bådfører-kursus sammen, som alle interesserede skal gennemgå for at kunne bruge båden. Vi vil desuden forsøge at oprette et fælles kursus til erhvervelse af speedbådskørekortet, som er det lovmæssige minimumskrav for at føre en motorbåd af denne størrelse.
Vi kommer derfor alle sammen til at væbne os med en lille smule tålmodighed, før dykkerbåden bliver fuldt operationsdygtig. Det vigtigste for os nu er, at båd og besætning bliver udrustet med alt, hvad det kræver for at gøre dykningen fra båden sikker, legende let, og super sjov!